Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT NODEYN ONLINE MARKETING Inleiding

nodeyn online marketing neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met dennis@nodeyn.nl.

Wie is nodeyn online marketing?

nodeyn online marketing is de eenmanszaak nodeyn online marketing, kantoorhoudende te (4906 LN) Oosterhout aan Steentijd 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73974323.

Wanneer nodeyn online marketing jouw persoonsgegevens verwerkt, is nodeyn online marketing de verwerkingsverantwoordelijke.

nodeyn online marketing heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Dennis Stopa bereiken via dennis@nodeyn.nl.

Hoe gebruikt nodeyn online marketing jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor nodeyn online marketing persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens nodeyn online marketing voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door nodeyn online marketing worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Financiële administratie

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Marketing

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Verlenen van de dienst zelf

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten over de dienst

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM

Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Direct marketing

Naam, E-mailadres, Surfgedrag Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief

Naam, E-mailadres, Surfgedrag Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Retargeting

Naam, E-mailadres, Surfgedrag Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing

Naam, E-mailadres, Surfgedrag Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Website analytics Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

A/B testing

Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt nodeyn online marketing jouw persoonsgegevens?

nodeyn online marketing heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij nodeyn online marketing over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij nodeyn online marketing. Je kunt verzoeken dat nodeyn online marketing je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om nodeyn online marketing te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van nodeyn online

marketing of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van nodeyn online marketing te verkrijgen. nodeyn online marketing zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat nodeyn online marketing je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door nodeyn online marketing

Een verzoek kan verstuurd worden naar dennis@nodeyn.nl. nodeyn online marketing zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat nodeyn online marketing een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien nodeyn online marketing je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en nodeyn online marketing

Externe adviseurs

Het kan zijn dat nodeyn online marketing verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt nodeyn online marketing ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van nodeyn online marketing worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van nodeyn online marketing worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes

(tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop nodeyn online marketing je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar dennis@nodeyn.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop nodeyn online marketing jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar dennis@nodeyn.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.